Bez obrazu – nieistnienie: o traumatyzującej obawie przed byciem pominiętym przez obraz

Abstract
Tematem pracy są związki obrazu ze zjawiskiem traumy. Punkt wyjścia stanowi analiza dwóch utworów filmowych: amerykański serial „Mr. Robot” zestawiam z kambodżańskim filmem „The Last Reel”. W serialu „Mr. Robot” analizie zostaje poddana prowadzona w nim narracja, którą interpretuję jako odmianę wytwarzania obrazu. W filmie „The Last Reel” badam relację głównej bohaterki z intradiegetycznymi obrazami oraz rekonstruuję tło historyczne filmu, którym jest Reżim Czerwonych Khmerów. W wyniku zestawienia tych dwóch dzieł oraz prezentowanych w nich strategii posługiwania się obrazami, stawiam tezę o możliwości wytwarzania traumatycznego aspektu rzeczywistości poprzez praktyki obrazowe. W pracy posługuję się głównie teoriami Jeana Baudrillarda, Cathy Caruth oraz Ulricha Baera.
Description
Keywords
Citation
Belongs to collection