Cielesność rzeczywista, oniryczna i protetyczna w teatrze Romea Castellucciego

Abstract
Praca pod tytułem Cielesność rzeczywista, naznaczona i znacząca w teatrze Romea Castellucciego jest próbą analizy różnego typu cielesności, którą operuje w swoich spektaklach Romeo Castellucci. Refleksja ta poprowadzona jest na przykładach różnych, subiektywnie wybranych, najbardziej – w moim odczuciu – wyraźnych w wymiarze cielesności scen ze spektakli Romea Castellucciego. Analiza ta pozwoliła sformułować pojęcie cielesności rzeczywistej, czyli przechwyconej ze świata realnego, cielesności naznaczonej, a więc niosącej piętno przeszłości oraz cielesności znaczącej, która przywołuje konkretne wyobrażenia i refleksje. Analiza ta jest również próbą osadzenia tak sformułowanych typów cielesności i ich znaczenia kulturowy kontekst.
Description
Keywords
Citation
Belongs to collection