„Mamroczący realizm”. O wybranych cechach zjawiska mumblecore

Abstract
W niniejszej pracy analizie poddane zostało zjawisko mumblecore, a więc jedna z tendencji zachodzących w amerykańskim kinie niezależnym na początku XXI wieku. Mumblecore to zbiorcze określenie grupy niskobudżetowych filmów, których bohaterami są dwudziestolatkowie. Celem pracy było zarówno przybliżenie historii wyłonienia się zjawiska mumblecore'u w obrębie amerykańskiej krytyki filmowej, jak i opisanie najważniejszych cech „mamroczącego kina”. Co więcej, szczególną uwagę poświęcono kategorii filmowego realizmu. Mumblecore w rozmaitych tekstach naukowych najczęściej łączony jest z realistycznym sposobem opowiadania i niemal amatorską estetyką filmowych dzieł. W toku analizy „mamroczącego kina” owo połączenie zostało potwierdzone (poprzez porównanie opisywanego zjawiska do innych realistycznych nurtów), jak i zanegowane – wybrane mumblecore'owe dzieła silnie wskazują na swoją formalną strukturę i powodują u odbiorcy zakłócenie wrażenia realności.
Description
Keywords
Citation
Belongs to collection