Ekologiczne aspekty transportu publicznego w Zielonej Górze

Abstract
W pracy zbadano wpływ eksploatacji autobusów zasilanych energią elektryczną na jakość powietrza poprzez wyliczenie emisji węglowodorów, tlenków azotu, dwutlenku węgla i pyłów zawieszonych przez wszystkie użytkowane w Miejskim Zakładzie Komunikacji w Zielonej Górze autobusy w latach 2017-2019. Do każdego z pojazdów przypisano na podstawie roku produkcji normę emisji spalin, a wielkość emisji wyliczono na podstawie przejechanych kilometrów w badanych latach. Następnie wartości te porównano rok do roku oraz skonfrontowano z całkowitą emisją zanieczyszczeń w mieście pochodzącą z transportu drogowego.
Description
Keywords
Citation