Uwarunkowania aktywności żeglarskiej. Wybrane czynniki indywidualne i środowiskowe