Język rosyjski jako obcy. Dydaktyka przekładu, słowniki i pomoce naukowe