Zakaz konkurowania w polskim i unijnym prawie antymonopolowym