Książki

Recent Submissions

Displaying 1 - 2 of 2 records
 • Item
  Current research in African Studies
  (Elipsa, 2014) Kraska, Iwona; Wójtowicz, Beata; Uniwersytet Warszawski
  We offer this collection to our dear Colleague and Mwalimu Dr. Eugeniusz Rzewuski as our appreciation of his constant love for and great knowledge of Africa, and his generous sharing of this passion and expertise with everybody around him. As Eugeniusz’s former students and then colleagues in the Department of African Languages and Cultures we have received incredible amounts of enlightenment, stimulus, support and positive vibes from him. He guided us through the intricacies of the Swahili language and culture, and introduced us to African linguistics. He never hesitated to dedicate his time and knowledge to encourage us in our research ideas and studies. He also always shared with us his current research projects and interests, whether they be Indian Ocean civilizations, ajami manuscripts, multilingual education, Swahili travelogues, lusona drawings, or computer technologies. His deep knowledge of various fields in African Studies served many generations of students at the University of Warsaw and inspired them further in their professional activities and promotion of African culture in Poland. Upon beginning this project, we immediately realized that Eugeniusz’s other Colleagues had equally positive feelings toward him. He was a friend and a mentor to many, who will always remember the good emotions they shared while doing research together. For the Colleagues from Mozambique, Eugeniusz is part of the generation of independence, as Perpétua Gonçalves and Adelina Gouveia write in their introductory essay, while pointing out his efforts toward recognition of cultural value of Bantu languages. Drawing a Portrait of the Scholar Stanisław Piłaszewicz brings to attention Eugeniusz’s diplomatic career and many other missions he conducted in African countries and in Poland for the purpose of intercultural dialogue and understanding; they brought him numerous awards and people’s gratitude. The papers collected in this volume reflect our own and Eugeniusz’s interests within the broad area of African Studies, providing samples of current research projects in linguistics, literature, history, art, and education. We thank all Colleagues who have kindly agreed to participate as Authors. We are also grateful to Ewa Rzewuska for contributing family photographs and to Nina Pawlak, the Head of the Department of African Languages and Cultures at the University of Warsaw, for her general support on this project.
 • Item
  Język i literatura suahili: konteksty społeczno-kulturowe
  (Elipsa, 2021) Kraska-Szlenk, Iwona; Wójtowicz, Beata; Uniwersytet Warszawski
  Monografia jest kolejną w serii publikacją Katedry Języków i Kultur Afryki UW poświęconą zagadnieniom języka i literatury suahili. Autorzy omawiają różnorodne zagadnienia szczegółowe z tych dziedzin z perspektywy interdyscyplinarnej i w szerokim kontekście społeczno-kulturowym. Pierwsze trzy artykuły przedstawiają zagadnienia językowe w ujęciu nurtu językoznawstwa kognitywnego, leksykografii, jak również translatoryki, koncentrując się na różnicach pomiędzy językiem suahili a polskim. Przejawy różnych form kulturowych konceptualizacji w języku suahili zobrazowane są przykładami z leksykonu, gramatyki i pragmatyki językowej. Kolejne dwa artykuły poruszają tematykę socjolingwistyczną kreśląc obraz funkcjonowania suahili w różnych domenach, na tle innych języków regionu. Trzy artykuły poświęcone są dziełom współczesnej literatury i dziewiętnastowiecznej oratury suahili, pokazując jak w utworach literackich uwidaczniają się wartości i normy społeczne. Tom zamyka kulturowe spojrzenie na kuchnię Afryki Wschodniej. Dziękujemy Autorom, w większości zawodowo związanym z Katedrą Języków i Kultur Afryki, za ich zaangażowanie w powstanie publikacji oraz dr Izabeli Will za wnikliwą recenzję. Publikacja jest częścią projektu badawczego Opus 16 i została sfinansowana ze środków Narodowego Centrum Nauki, grant nr 2018/31/B/HS2/01114.