Jak możliwa jest teoria negocjacji?

Abstract
Artykuł ten jest próbą wskazania teorii w ramach, której możliwe jest rozumienie procesu negocjacji. Trudno jest odnaleźć teorie, które bezpośrednio odnoszą się do procesu negocjacji, dzieje się tak głównie dlatego, że samo negocjowanie sytuuje się w sferze praxis. W tym przypadku wykorzystano teorię aktu komunikacyjnego jako podstawę analiz.
Description
Keywords
Citation
G.Osika: Jak możliwa jest teoria negocjacji?, w: Jak możliwa jest filozofia organizacji?, red. J.Broda, A.Musiał, J.Rąb, Stowarzeszenie Na Rzecz Nauki Polskiej, Zabrze 2006, s. 164 - 175.
Belongs to collection