Fenomen Transylwanii – analiza etnopolityczna

Abstract
W artykule został przeanalizowany rozwój relacji rumuńsko-węgierskich w Siedmiogrodzie (Transylwanii) od czasów najdawniejszych po współczesne. Zastosowana została perspektywa badawcza etnopolityki, uwzględniająca kulturowe determinanty procesów politycznych, w szczególności wytyczania granic państwowych oraz stosunku grupy narodowej/etnicznej sprawującej władzę wobec innych grup tego typu.
Description
Keywords
Citation
K. Jajecznik, Fenomen Transylwanii – analiza etnopolityczna, [w:] Państwa naddunajskie a Unia Europejska, (red. nauk.) D. Popławski, Warszawa 2010, s. 133–153
Belongs to collection