Fani, czyli my. Strategie kształtowania postaw prosumenckich we współczesnej kulturze popularnej na przykładzie przemysłu filmowego

Abstract
Description
Citation
Żaglewski, T. (2011). „Fani, czyli my. Strategie kształtowania postaw prosumenckich we współczesnej kulturze popularnej na przykładzie przemysłu filmowego”, [w:] „Kultura mediów, ciało i tożsamość – konteksty socjalizacyjne i edukacyjne”, red. Witold Jakubowski, Sylwia Jaskulska, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls
Belongs to collection