Mitologizacja, propaganda czy zapis dziejów? O zakładaniu miast arabsko-muzułmańskich

Abstract
Książka stanowi próbę analizy i interpretacji zapisów kronikarskich dotyczących powstawania najwcześniejszych miast zakładanych przez muzułmańskich Arabów. Wielopłaszczyznowa kontekstualizacja relacji opisujących wydarzenia związane z powstawaniem analizowanych osad pozwoliła na próbę oceny narracji stosowanych przez poszczególnych kronikarzy i odpowiedzi na pytanie o cel takiej, a nie innej kreacji literackiej.
Description
Keywords
Citation