Poczucie misji, pasja i zabawa jako motywacje twórczości amatorskiej w internecie

Abstract
Description
Citation
Juza, M., Pręgowski, M.P. (2010). Poczucie misji, pasja i zabawa jako motywacje twórczości amatorskiej w internecie, "Studia Medioznawcze", 4(43): 145-156
Belongs to collection