Komiks 2.0 – sztuka i teoria komiksu wobec wyzwań kultury konwergencji

Abstract
Description
Citation
„Komiks 2.0 – sztuka i teoria komiksu wobec wyzwań kultury konwergencji”, [w:] „Komiks a ko miksologia. Ku rozpoznaniu i charakterystyce wzajemnych relacji między gatunkiem a jego teorią”, red. Krzysztof Skrzypczyk, Stowarzyszenie Twórców „Contur”, Łódź 2010
Belongs to collection