Poprawić Gwiezdne Wojny, czyli estetyka wobez zjawiska fan edit. Z rozważań nad obecnością prosumentów we współczesnej kulturze filmowej i audiowizualnej

Abstract
Description
Citation
Żaglewski, T., „Poprawić Gwiezdne Wojny, czyli estetyka wobez zjawiska fan edit. Z rozważań nad obecnością prosumentów we współczesnej kulturze filmowej i audiowizualnej, [w:] „Konteksty sztuki – Konteksty estetyki. Medium a doświadczenie”, red. Aleksandra Drzał-Sierocka, Mateusz Skrzeczkowski, Wydawnictwo Officyna, Łódź 2011
Belongs to collection