Problemy decyzyjne w procesie klasyfikacji zbioru obiektów

Abstract
In the article eight major steps in a cluster analysis are discussed (see [Milligan 1996,342-343]): 1. Selection of objects to cluster, 2. Selection of variables to be used, 3. Decisions concerning variable normalisation, 4. Selection of a distance measure, 5. Selection of clustering method, 6. Determining the number of clusters, 7. Cluster validation, 8. Describing and profiling clusters. The sequence represents the critical steps, or decisions, that are made in a cluster analysis.

W artykule scharakteryzowano problemy decyzyjne wymagające rozstrzygnięcia w procesie klasyfikacji zbioru obiektów. Wyodrębniono osiem etapów procesu klasyfikacji (por. Milligan [1996, s. 342-343]): 1. Wybór obiektów do klasyfikacji. 2. Wybór zmiennych charakteryzujących poszczególne obiekty. 3. Wybór formuły normalizacji wartości zmiennych. 4. Wybór miary odległości. 5. Wybór metody klasyfikacji. 6. Ustalenie liczby klas. 7. Walidacja wyników klasyfikacji. 8. Opis (interpretacja) i profilowanie klas. Na podstawie światowej literatury przedmiotu zaprezentowano podejścia służące rozstrzygnięciu pojawiających się problemów decyzyjnych w procesie klasyfikacji zbioru obiektów.
Description
Keywords
Citation
Belongs to collection