Facebook recruitment and online interviewing – suitable for qualitative research in migration?

Abstract
Facebook is increasingly used for recruiting research participants, especially for quantitative studies and in research in the field of health. Migration scholars have also noticed its potential. This article aims to discuss the use of the online social network for recruiting respondents for qualitative interviews with migrants. It is based on a review of the literature and a recently completed research project with 73 Polish migrants to four other countries of the European Union: the UK, Germany, Ireland and the Netherlands. The use of Facebook for recruitment brought huge benefits: it allowed for access to a wide range of respondents, both in terms of geographic location and access to people who would not have agreed to an interview in person. Challenges concerned the representativeness of members of Polish Facebook groups, technical issues, and threats to the privacy of the respondents. The article also discusses the benefits and difficulties linked with conducting interviews online through communicators such as Skype or Facebook Messenger

Facebook jest coraz częściej wykorzystywany do rekrutowania uczestników badań, szczególnie badań ilościowych i w dziedzinie zdrowia. Potencjał tej sieci zauważyli także badacze migracji. Celem artykułu jest przedyskutowanie użyteczności tej internetowej sieci społecznościowej do rekrutowania respondentów – migrantów do wywiadów jakościowych. Artykuł oparty jest na przeglądzie literatury oraz zakończonych niedawno badaniach z 73 polskimi migrantami do czterech innych krajów Unii Europejskiej: Zjednoczonego Królestwa, Niemiec, Irlandii i Holandii. Wykorzystanie Facebooka do rekrutacji przyniosło ogromne korzyści: pozwoliło na dostęp do szerokiej grupy respondentów, zarówno w sensie geograficznym, jak i dostęp do osób, które nie zgodziłyby się na wywiad osobisty. Wyzwania dotyczyły reprezentatywności polskich grup na Facebooku, pewnych kwestii technicznych, a także zagrożenia dla prywatności respondentów. Artykuł omawia także korzyści i trudności, które wynikły z przeprowadzania wywiadów przez komunikatory internetowe jak Skype i Facebook Messenger
Description
Keywords
Citation