Beyond the “bread with butter”: changing realities of economic integration among the Chinese and the Vietnamese diaspora in Poland

Abstract
Chińczycy i Wietnamczycy w Polsce tradycyjnie byli postrzegani jako imigranci ekonomiczni skoncentrowani na zarabianiu pieniędzy, bez pragnienia głębszej integracji społecznej lub ekonomicznej. Ich obecność jest w dalszym ciągu rozumiana przede wszystkim przez pryzmat działalności w enklawie etnicznej. W oparciu o nowe dane ilościowe, autorzy kwestionują przyjętą optykę i podejmują analizę intencji pobytowych w oparciu o czynniki ekonomiczne, jak i pozaekonomiczne. W kontekście literatury omawiającej wzrost różnorodności migracji ekonomicznych z Azji Wschodniej, omawiamy integrację ekonomiczną Chińczyków i Wietnamczyków w Polsce wychodzącą poza istniejącą enklawę etniczną. Następnie zwracamy uwagę na coraz większe znaczenie czynników pozaekonomicznych w decyzjach życiowych i sprawach zawodowych. W odróżnieniu do wcześniejszych fali emigracji, obie grupy przywiązują znaczną wagę do kwestii pozaekonomicznych, takich jak korzystne warunki do wychowania dzieci i dostęp do szkolnictwa i opieki medycznej. Dla obu grup, czynniki te są rekompensatą ograniczonych zarobków i możliwości zawodowych, dzięki którym Polska pozostaje atrakcyjnym celem emigracji. Nasze badania wykazują również małe znaczenie integracji ekonomicznej (mierzonej jako praca poza enklawą etniczną lub sukces związany z wysokością zarobków i zadowoleniem z pracy) dla planów osiedleńczych, zarówno wśród Chińczyków, jak i Wietnamczyków.

Chinese and Vietnamese immigrants were long understood through their ethnic enclave activity, and considered as economic migrants focused on wealth generation, without much desire for deeper social or economic integration. We draw on results of a quantitative study to challenge these assumptions and to analyse the significance of both economic and noneconomic factors in shaping intentions to stay. We first place our discussion within literature on economic migrations from East Asia, and discuss how in line with their growing diversification, the Chinese and Vietnamese economic integration in Poland might take place beyond traditional activity centred around the ethnic enclave economy. We then bring attention to the growing importance of non-economic factors, which play a significant role in professional and livelihood decision-making. Unlike earlier migration waves, both groups attach significant importance to non-economic aspects of life in Poland, including a good environment for rising children and access to public services, such as education or the healthcare system. For both groups, these factors make Poland an attractive destination and might compensate for the lower salaries or limited opportunities for professional development. Our research also shows that economic integration, as measured by work outside of the ethnic enclave economy and by economic success (job satisfaction or higher income) was not relevant for settlement plans among either the Chinese or the Vietnamese.
Description
Keywords
Citation