Zbiór zadań z językoznawstwa

Abstract
Książka zawiera zbiór ok. 150 zadań z językoznawstwa. W większości są one tłumaczeniami i przeróbkami (czasem bardzo daleko idącymi) zadań z książki "Lingwisticzeskije zadaczi" wydanej w Moskwie. Zadania są środkiem nauczania lingwistyki, a zwłaszcza metodologii strukturalizmu w językoznawstwie. Cechują się tym, że są "samowystarczalne", tzn. warunki podane w treści każdego z nich umożliwiają jego rozwiązanie. Rozwiązanie możliwe jest dzięki szczegółowej analizie i odpowiedniej organizacji danych, logicznemu rozumowaniu językowej intuicji, którą w mniejszym lub większym stopniu dysponuje każdy człowiek. W zadaniach wykorzystany jest materiał różnych języków naturalnych i - rzadziej - sztucznych; ogółem z 45 języków. Książka skłąda się z dwóch części: w pierwszej zawarte są zadania, w drugiej rozwiązania i komentarze do nich.
Description
Keywords
Citation
Belongs to collection