Dlaczego uczniowie polskich szkół są przeciążeni nauką?

Abstract
Na podstawie dotychczas prowadzonych badań można sformułować wniosek, że uczniowie polskich szkół czują się przeciążeni nauką. Celem niniejszego artykułu jest próba udzielenia odpowiedzi na pytanie o przyczyny zaistnienia tego problemu. Wydaje się, że problem przeciążenia uczniów polskich szkół jest złożony i wynika on ze współwystępowania wielu niesprzyjających czynników jednocześnie.
Description
Keywords
Citation
Atroszko B., Dlaczego uczniowie polskich szkół są przeciążeni nauką? [W:] "Reviewed Proceedings of the Interdisciplinary Scientific International Conference for PhD. students and assistants QUAERE 2021 vol. XI. June 28 – 30, 2021" (s. 566-574), Magnanimitas: Hradec Králové, The Czech Republic, 2021. ISBN 978-80-87952-34-4.