Efektywność pomocy publicznej udzielonej w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce

Abstract
W pracy przedstawiono metodę pomiaru efektywności pomocy publicznej udzielonej na terenie specjalnych stref ekonomicznych w Polsce z punktu widzenia: (1) budżetu państwa i wybranych instytucji sektora publicznego oraz (2) celów ustanowienia SSE. Wyniki przeprowadzonych analiz wskazują, że pomoc publiczna w SSE cechuje się dodatnimi przepływami netto (tzn. z każdej złotówki udzielonej pomocy publicznej i niepublicznej wybrane instytucje sektora publicznego uzyskiwały trzy złote z wpływów bezpośrednich i pośrednich od przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie SSE) oraz na względnie wysoki stopień realizacji postawionych celów utworzenia specjalnych stref ekonomicznych.
Description
Keywords
Citation
Nazarczuk J. M., Efektywność pomocy publicznej udzielonej w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce [w:] Efektywność pomocy publicznej w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce, R. Kisiel, W. Lizińska (red. nauk.), UWM w Olsztynie, Olsztyn 2012.