Prawidłowości przebiegu dyfuzji przestrzennej rejestrowanych zakażeń koronawirusem SARSsars-CoV-2 w Polsce w pierwszych 100 dniach epidemii

Abstract
Artykuł przedstawia prawidłowości rozkładu przestrzennego zakażeń w czasie pierwszych stu dni od stwierdzonego wykrycia koronowirusa SARS-CoV-2 w Polsce. Posłużono się danymi dzień po dniu według powiatów zbieranymi w zespole M. Rogalskiego [2020]. Dane te agregowano do okresów tygodniowych (7 dni) i następnie poszukiwano prawidłowości rozkładu przestrzennego stosując metodę kartogramu, przesunięć szeregów czasowych, korelacji linowej między natężeniem zakażeniami w różnych okresach, krzywą koncentracji Lorentza. Wykazano m.in. że po pierwszym okresie dyfuzji, zakażenia stawały się coraz bardziej skoncentrowane przestrzennie. Na tej podstawie postawiono bardziej pogłębione hipotezy rozwoju epidemii w Polsce w przyszłości oraz wnioski praktyczne, związane z potrzebą ograniczania obostrzeń w lokalnych biegunach, a nie w całym kraju.
Description
Keywords
Citation
Śleszyński P., 2020, Prawidłowości przebiegu dyfuzji przestrzennej rejestrowanych zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 w Polsce w pierwszych 100 dniach epidemii, „Czasopismo Geograficzne”, 91(1–2): 5–19.
Belongs to collection