Opracowanie koncepcji szacowania społecznych i ekonomicznych kosztów zachowań korupcyjnych

Abstract
Aktualny stan wiedzy naukowej nie pozwala na dokładniejsze, nie budzące wątpliwości, szacowanie wymiernych kosztów korupcji. Ograniczenia dotyczą zarówno dorobku teoretycznego szeroko rozumianych nauk społecznych jak i wiarygodności dostępnych danych empirycznych na temat zlokalizowanych w miejscu i czasie konkretnych zjawisk korupcyjnych. Stosowane w praktyce badawczej metody szacowania kosztów korupcji dają wyniki, po pierwsze, bardzo przybliżone, po drugie, zbyt rozbieżne. Najogólniejsze przyczyny trudności z szacowaniem kosztów korupcji można sprowadzid do trzech aspektów: - niejawności zjawisk korupcyjnych, - nierynkowości zjawisk korupcyjnych, - niskiego stopnia konsensu między badaczami z różnych krajów i dyscyplin badawczych co do najlepszych sposobów konceptualizowania zjawisk korupcyjnych, identyfikacji ich źródeł oraz konsekwencji.
Description
Keywords
Citation
Belongs to collection