Akatysty polskie Symeona z Połocka

Abstract
Description
Keywords
Citation
Kozak, B. (2004). Akatysty polskie Symeona z Połocka. Acta Polono-Ruthenica, IX, 7–19.
Belongs to collection