Maganar Kano – Larabci! Wybrane zagadnienia zapożyczeń arabskich w języku hausa

Abstract
Artykuł o zapożyczeniach arabskich w języku hausa.
Description
Tom pokonferencyjny.
Keywords
Citation
Zając, Patryk. „Maganar Kano – Larabci! Wybrane zagadnienia zapożyczeń arabskich w języku hausa”, w: A. Lesiczka (red.), Między Wschodem a Zachodem, między Północą a Południem. Wybrane referaty z V Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Studencko-Doktoranckiej Konferencji Naukowej 30-31 maja 2016, Campidoglio: Warszawa 2017, s. 21-28.