Wykorzystanie nowoczesnych technologii komputerowych w nauczaniu języka rosyjskiego

Abstract
Description
Citation
w: Języki obce przepustką do zjednoczonej Europy. Materiały III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Dydaktycznej (Ustroń 8-10.04.2005), publikacja elektroniczna,
Belongs to collection