Czy możliwa jest historyczna interpretacja tekstów źródłowych?

Abstract
artykuł poświęcony możliwości wglądu i badania przeszłości za pomocą tzw. źródeł historycznych
Description
Keywords
Citation