Czynniki wpływające na sukces kooperacji polskich przedsiębiorstw w innowacjach (w przekroju branżowym)

Abstract
Artykuł porusza kwestie czynników sukcesu kooperacji w innowacjach polskich przedsiębiorstw. W pierwszej części prezentowany jest przegląd literatury, z uwzględnieniem definiowania terminologii innowacji i kooperacji. Zwraca się także uwagę na występowanie zagadnienia w literaturze krajowej oraz zagranicznej. Druga cześć artykułu prezentuje wyniki badań czynników sukcesów kooperacji w innowacjach w przekroju branżowym.
Description
Keywords
Citation
Belongs to collection