Artykuły Naukowe APwSz

Recent Submissions

Displaying 1 - 5 of 64 records
 • Item
  Mobilność w ramach programu Erasmus+: wyjazd do Uniwersytetu Św. Klemensa z Ochrydy w Bitoli w Północnej Macedonii
  (Akademia Policji w Szczytnie, 2024-05-06) Sostek, Maciej; Akademia Policji w Szczytnie
  W dniach 25–29 września 2023 r. w ramach programu Erasmus+ podinsp. Maciej Sostek, starszy wykładowca Zakładu Badań nad Przestępczością Instytutu Służby Kryminalnej Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych Akademii Policji w Szczytnie w ramach mobilności programu Erasmus+ przebywał z wizytą na Wydziale Bezpieczeństwa w Skopje Uniwersytetu Św. Klemensa z Ochrydy w Bitoli w Północnej Macedonii oraz uczestniczył w obradach XIV Międzynarodowej Konferencji dotyczącej Strategii Bezpieczeństwa Europy Południowej
 • Item
  Mobilność w ramach programu Erasmus+: wizyta w Akademii Policji w Hamburgu oraz jednostkach terenowych Policji Landu Hamburg
  (Akademia Policji w Szczytnie, 2024-05-06) Buchholz, Marcin; Rudzki, Łukasz; Sostek, Maciej; Akademia Policji w Szczytnie
  W dniach 18-28 września 2023 r. funkcjonariusze Akademii Policji w Szczytnie wzięli udział w mobilności w ramach programu Erasmus+ i uczestniczyli w wizycie w Akademii Policji w Hamburgu oraz jednostkach terenowych Policji Landu Hamburg. W artykule przedstawiono przebieg przedsięwzięcia, podczas organizacji którego funkcjonariusze APwSz mieli możliwość zapoznania się z funkcjonowaniem Akademii Policji w Hamburgu oraz zadaniami policji landowej, podczas pełnionej służby patrolowej wspólnie z niemieckimi kolegami. Ponadto autorzy omawiają zagadnienia dotyczące trudności i wyzwań stojących przed policją niemiecką.
 • Item
  Udział funkcjonariuszy Akademii Policji w Szczytnie w międzynarodowych szkoleniach policji z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego
  (Akademia Policji w Szczytnie, 2024-05-06) Pogorzelski, Andrzej; Akademia Policji w Szczytnie
  Autor artykułu przedstawia udział funkcjonariuszy Akademii Policji w Szczytnie w międzynarodowych przedsięwzięciach szkoleniowych realizowanych w Polsce i poza granicą naszego kraju w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego. Opisane zostały zarówno przedsięwzięcia skierowane na doskonalenie wiedzy i umiejętności wykładowców Akademii Policji w Szczytnie w celu podnoszenia kompetencji oraz wykorzystania ich do realizacji szkoleń w Polsce, jak i przedsięwzięcia realizowane przez funkcjonariuszy Akademii Policji w Szczytnie jako tych, którzy szkolili i przekazywali wiedzę i umiejętności funkcjonariuszom innego państwa. Opracowanie prezentuje międzynarodowe przedsięwzięcie zrealizowane w Akademii Policji w Brukseli „stolicy Europy” z udziałem przedstawicieli Akademii Policyjnych z: Szczytna, Belgii, Rumunii, Niemiec i Republiki Czeskiej w zakresie wymiany bilateralnej dotyczącej szkoleń funkcjonariuszy policji z taktyki i techniki kierowania pojazdami. Przedstawiony został z tego obszaru system szkolenia funkcjonariuszy policji w Belgii. Autor opisuje również szkolenie funkcjonariuszy z Gruzji przez wykładowców Akademii Policji w Szczytnie w aspekcie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz jego uczestników, jak również wykonywanych czynności na miejscu zdarzeń drogowych. Zaprezentowany został również stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w zakresie zdarzeń drogowych z udziałem kierujących pojazdami uprzywilejowanymi.
 • Item
  Czynności Policji w sprawach o przestępstwo zgwałcenia w świetle badań. Część I
  (Akademia Policji w Szczytnie, 2024-05-06) Rudzki, Łukasz; Buchholz, Marcin; Akademia Policji w Szczytnie
  Przestępstwo zgwałcenia jest jednym z najbardziej wymagających zdarzeń kryminalnych. Kluczowe dla procesów dowodowych i wykrywczych jest niezwłoczne podjęcie czynności dochodzeniowo-śledczych. Wszelka zwłoka może przyczynić się do utraty śladów i dowodów. W większości przypadków osoba pokrzywdzona zna lub jest w stanie wskazać sprawcę. Dlatego też działania Policji powinny być ukierunkowane na osobowe źródła dowodowe. Ważne jest, aby czynności wykonywali policjanci nie tylko o dużym doświadczeniu śledczym, ale również wykazujący się empatią. Istotna jest również znajomość procedury karnej, która nakłada na funkcjonariuszy obowiązek niedopuszczania do wtórnej wiktymizacji osoby pokrzywdzonej. Policjanci wskazują na konieczność przydzielania do tego rodzaju spraw doświadczonych i przeszkolonych funkcjonariuszy. Zaznaczali ograniczenia w zbieraniu materiału dowodowego wynikające z nakazu przesłuchiwania osób pokrzywdzonych na posiedzeniu przez sąd. Poniższy artykuł jest pierwszą częścią opracowania powstałego na podstawie badań przeprowadzonych w Akademii Policji w Szczytnie. Wprowadza on w problematykę czynności policyjnych związanych z przestępstwem zgwałcenia.
 • Item
  Verbal and Psychological Violence Among Minor Internet Users
  (Akademia Policji w Szczytnie, 2024-04-15) Siemianowski, Tomasz; Zubrzycka, Anna Katarzyna; Akademia Policji w Szczytnie
  The chapter contains a discussion of the results of the authors’ research on Internet threats and the safety of children and youth of primary and junior high schools on the Internet, with a particular emphasis on situations presenting signs of cyberbullying.