Podstawy moralności w życiu gospodarczo-społecznym

Abstract
Description
Podstawy moralności w życiu gospodarczo-społecznym. W: Odpowiedzialność społeczna w innowacyjnej gospodarce. Red. P. Kawalec, A. Błachut. Lublin: Wydawnictwo KUL 2011 s. 81-101.
Citation