Spiekanie iskrowo-plazmowe węgliki spiekane WC-5Co-wytwarzanie i właściwości

Abstract
W pracy przedstawiono analizę możliwości efektywnego zastosowania metody Spark Plasma Sintering (SPS) do wytwarzania płytek z węglików spiekanych. Podczas wytwarzania płytek stosowano różne wartości parametrów procesu spiekania (czas i temperaturę). Do oceny wybranych właściwości technologicznych zastosowano urządzenie firmy Fischer nanointender Picodentor HM 500.
Description
W badaniach zastosowano dwa rodzaje mieszanin proszków. Pierwsza to ultradroboziarniste WC-6Co o średniej średnicy cząstek 100-200nm, natomiast druga to nanokrystaliczny węglik wolframu WC o rozmiarze 30-50µm oraz proszek kobaltu Co o średnicy 4µm. Próbki spiekano w temperaturze 1450°C, przy czasach nagrzewania 300 i 600°C/min oraz pod ciśnieniem 50 MPa. Po 3 i 6 min trwania procesu spiekania, spieki szybko chłodzono do temperatury pokojowej. Dla przygotowanych próbek o wymiarach Ø20x3 mm wykonano pomiary nanotwardości (HIT), modułu elastyczności (EIT), podatności na kruche pękanie i pracę pękania (Wt), zgodnie z normą EN ISO 14577-1:2002 stosując urządzenie Picodentor HM500 (Fisher, Germany). Pomiary wykonano wgłębnikiem Vickersa przy obciążeniu 300 mN zadanym w czasie 5 s. Mikrostrukturę materiałów spiekanych metodą plazmowo-iskrową obserwowano za pomocą skaningowego mikroskopu elektronowego.
Keywords
Citation