Rozwiązania prawne dotyczące problemu alienacji rodzicielskiej w wybranych państwach Unii Europejskiej: w Belgii, Bułgarii, Czechach, Estonii, Finlandii, Francji, Holandii, Niemczech i Szwecji

Abstract
W opracowaniu przeanalizowano akty prawne regulujące kwestię alienacji rodzicielskiej w wybranych państwach UE oraz przedstawiono konkretne rozwiązania prawne dotyczące kontaktów drugiego rodzica z dzieckiem po rozwodzie, sprawowania władzy rodzicielskiej oraz sposobów rozstrzygania sporów między rodzicami dotyczących opieki nad dzieckiem
Description
Keywords
Citation
Zeszyty Prawnicze BAS nr 3(75)2022. https://doi.org/10.31268/ZPBAS.2022.58
Belongs to collection