Opis początków psychoanalizy w powieści Prusa? (Przyczynek do wiedzy o powstawaniu "Lalki")

Abstract
Przedstawienie wydarzeń, które doprowadziły do wprowadzenia przez Bolesława Prusa do "Lalki" opisu seansu hipnotycznego. Odczyty Juliana Ochorowicza na temat hipnozy dały początek sporowi, w którym brał udział Bolesław Prus pisząc w "Kronice tygodniowej" i wprowadzając opis seansu hipnotycznego do powieści "Lalka".
Description
Keywords
Citation
Kuśmierczyk, S. (1983). Opis początków psychoanalizy w powieści Prusa? (Przyczynek do wiedzy o powstawaniu "Lalki"). Przegląd Humanistyczny, 9/10 (216-217), 241-247.
Belongs to collection