Andrzej Wajda a kino serbskie

Abstract
Description
Keywords
Citation
P. Pająk, Andrzej Wajda a kino serbskie, w: Polska i Jugosławia w stosunkach międzynarodowych po II wojnie światowej. Relacje wielostronne i wielopoziomowe, red. M. Pavlović, A. Zaćmiński, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2014, s. 283-292.
Belongs to collection