Prawne aspekty bezpieczeństwa transportu lotniczego

Abstract
Monografia zawiera wyniki badań naukowców z Polski i Ukrainy odnoszące się do zagadnień związanych z bezpieczeństwem transportu lotniczego w czasach zagrożenia terroryzmem. Terroryzm międzynarodowy, w tym terroryzm lotniczy, stanowi współcześnie ogromne zagrożenie dla bezpieczeństwa międzynarodowego. Nieustannie poszukiwane są skuteczne sposoby radzenia sobie z tym problemem. Walka z terroryzmem lotniczym stanowi ogromne wzywanie współczesnego świata. W celu osiągnięcia skuteczności muszą być w nią zaangażowanie różne organy, w tym także administracji publicznej. Jednak z walką z terroryzmem związane są różnorodne problemy – w tym związane z przestrzeganiem standardów ochrony praw człowieka zagwarantowanych w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka – które analizowane są w monografii.
Description
Keywords
Citation
Jasiuk, E., Sikora, K. (red.). (2021). Prawne aspekty bezpieczeństwa transportu lotniczego. Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego
Belongs to collection