Prawo publiczne i prywatne w dobie informatyzacji – ocena dotychczasowych rozwiązań i perspektywy na przyszłość

Abstract
Monografia składa się z dwóch części. W pierwszej omówiono zagadnienia związane z informatyzacją państwa na szczeblu krajowym i unijnym. Autorzy podjęli rozważania na temat: ochrony danych osobowych, w szczególności przetwarzania danych biometrycznych, informatyzacji administracji publicznej, w tym aspektów prawnych systemów rejestrów publicznych w turystyce, a także unijnych systemów informacyjnych dotyczących zarządzania granicami i bezpieczeństwa wewnętrznego. W części drugiej dokonano syntetycznej prezentacji istniejących procedur sądowych poddanych elektronizacji oraz oceny zmian wprowadzonych przez ustawodawcę w związku z koniecznością dostosowania przepisów proceduralnych do wymogów współczesności. Autorzy podjęli rozważania na temat: informatyzacji procesu karnego, elektronicznego postępowania wieczystoksięgowego, elektronicznego postępowania upominawczego, a także wnoszenia oraz doręczania pism procesowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu sądowoadministracyjnym, systemu informacyjnego sądów administracyjnych oraz rozpraw zdalnych.
Description
Keywords
Citation
Kotowicz, B., Kurzawa, A., Nosarzewski, Ł. (red.). (2023). Prawo publiczne i prywatne w dobie informatyzacji – ocena dotychczasowych rozwiązań i perspektywy na przyszłość. Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego. DOI: 10.26399/978-83-66723-59-7.
Belongs to collection