Prawo lotnicze w dobie kryzysu lotnictwa cywilnego

Abstract
Monografia stanowi cenne źródło wiedzy na temat kształtowania się i funkcjonowania prawa lotniczego oraz lotnictwa cywilnego w dobie kryzysu, zwłaszcza wywołanego pandemią COVID-19. Dokonano w niej analizy przepisów prawa lotniczego – w tym międzynarodowego, europejskiego oraz krajowego – dotyczących wybranych zagadnień, a przede wszystkim pandemii oraz kwestii związanych ze zrównoważoną polityką. Monografia prezentuje głównie problemy prawne wynikłe z wyzwań, jakie stały przed branżą lotniczą, w szczególności w aspekcie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2. Jej celem jest również określenie, jakie bariery prawne i wyzwania stoją przed lotnictwem cywilnym oraz ustawodawcą.
Description
Keywords
Citation
Konert, A. (red.). (2022). Prawo lotnicze w dobie kryzysu lotnictwa cywilnego. Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego. DOI: 10.26399/978-83-66723-53-5.
Belongs to collection