Obecność żywiołów. Z Jerzym Wójcikiem rozmawia Seweryn Kuśmierczyk

Abstract
Rozmowa z operatorem filmowym Jerzym Wójcikiem na temat znaczenia obecności jego filmach i sztuce filmowej żywiołów: ziemi, ognia, powietrza, wody.

A discussion with cinematographer Jerzy Wojcik on the importance of the presence of the elements in his films and film art: earth, fire, wind, water.
Description
Keywords
Citation
Kuśmierczyk, S. (2003). Obecność żywiołów. Z Jerzym Wójcikiem rozmawia Seweryn Kuśmierczyk. Kwartalnik Filmowy, 103, 140-150.
Belongs to collection