Zarządzanie projektami w dobie postępującej cyfryzacji i zwiększonego ryzyka

Abstract
Projekty odgrywają coraz istotniejszą rolę w światowej gospodarce. Przy ich realizacji jest zatrudnionych blisko 90 mln ludzi na świecie, a ich udział w dochodzie narodowym poszczególnych gospodarek systematycznie rośnie. Powstało nawet pojęcie „gospodarka projektowa”. Zagadnienia ujęte w monografii dotyczą zmian i innowacji dokonujących się w obszarze zarządzania projektami. Monografia wpisuje się we współczesne wymagania w zakresie zarządzania projektami, działań interesariuszy oraz niezbędnych kompetencji w gospodarce cyfrowej. Podjęta problematyka jest ważna nie tylko dla podmiotów zarządzających projektami, przedsiębiorstw, ale również dla przedstawicieli nauki zajmujących się tymi zagadnieniami i studentów
Description
Keywords
Citation
Laskowska-Rutkowska, A. (2022). Zarządzanie projektami w dobie postępującej cyfryzacji i zwiększonego ryzyka. Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego.