Odczytanie encykliki Sollicitudi rei socialis w świetle przemian międzynarodowych

Abstract
Description
Keywords
Citation
D. Guzek, Odczytanie encykliki Sollicitudi rei socialis w świetle przemian międzynarodowych, "Initium" 40 (2009)
Belongs to collection