Struktura i jej funkcje: przeciw-ideologie, przeciw-obyczaje i przeciw-reprezentacje oraz ich znaczenie w dwuwyznaniowej w społeczności lokalnej

Abstract
W artykule zaprezentowana jest autorska koncepcja narzędzi badawczych wykorzystywanych przez autorkę w realizowanych badaniach w dwuwyznaniowych społecznościach rzymskokatolicko-starokatolickich mariawickich. Wymienione w tytule terminy - przeciw-ideologie, przeciw-obyczaje i przeciw-reprezentacje - stanowią nawiązanie do skonstruowanych specyficznych par typów skrajnych o zastosowaniu modelowym w perspektywie analizy społeczności dwuwyznaniowych jako organizacji dualistycznych. Zaprezentowane pary typów skrajnych opierają się na założeniu, że to co dla jednej wspólnoty wyznaniowej jest „x”, dla drugiej staje się „przeciw-x” i odwrotnie. Występujące w odrębnych obszarach: ideologii, obyczajów oraz identyfikacji, uznane zostają za zinstytucjonalizowane sposoby funkcjonowania mieszkańców w badanych organizacjach dualistycznych, konstruowane i wykorzystywane w celu podtrzymania istniejącego podziału. W artykule zostają omówione teoretyczne podstawy sformułowania i wykorzystywania opisywanych narzędzi, jak również próbka ich działania, na podstawie konkretnych przykładów wskazujących na obecność przeciwstawnych konstrukcji społeczne w wymienionych obszarach.
Description
Keywords
Citation
Herman, Aleksandra. 2009. "Struktura i jej funkcje: przeciw-ideologie, przeciw-obyczaje i przeciw-reprezentacje oraz ich znaczenie w dwuwyznaniowej w społeczności lokalnej". [w:] Współczesność wspólnot chrześcijańskich w perspektywie socjologicznej. Od doświadczeń regionalnych ku wyzwaniom globalnym, red. Paweł Grygiel; Dariusz Wojakowski. 91-108. Rzeszów: Instytut Teologiczno-Pastoralny im. Jana Pawła II i Instytut Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego
Belongs to collection