Uniwersalizm, globalizacja, wartości kulturowe dawniej i dziś, [w:] Uniwersalizm i tradycja w kulturze. Kulturowa różnorodność, cz. II, red. nauk. A. Roguska, M. Danielak-Chomać, Siedlce 2011

Abstract
Streszczenie: Artykuł podejmuje próbę przybliżenia rozumienia uniwersalizmu dawniej i obecnie. Jego złożoność i trudności w jednoznacznym określeniu napotyka się przy okazji analizy zagadnienia w różnych naukach. Czasy współczesne, globalizacja, postęp technologiczny wpływają także na rozumienie, a może także tworzenie się zrębów nowego uniwersalizmu. Przy okazji pojawia się niezwykle trudna pokusa poszukiwania uniwersalnych wartości kulturowych, czynników i elementów je współtworzących. Abstract: The article undertakes the test of approximation understanding of universalism long ago and at present. His complexity and difficulties in unambiguous qualification appear near analyses this question in different sciences. The present times, globalization process, they influence on the technological progress understanding, and can also the creating the bases of new universalism. Near opportunity appears the unusually difficult temptation of search of universal cultural values, factors and elements it co-creative.
Description
Keywords
Citation
Belongs to collection