Biura karier dla Ciebie, czyli sprawozdanie z realizowanej w WSPol ogólnopolskiej akcji Gra o karierę

Abstract
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie w tym roku włączyła się po raz pierwszy w ogólnopolską, cykliczną akcję Komisji ds. Akademickich Biur Karier przy KRASP pt. Gra o Karierę. Odbyła się ona w terminie od 6 do 10 marca 2023 r. Hasło przewodnie tegorocznego przedsięwzięcia to: Etat czy własna firma — wybierz swoją drogę kariery. Zgodnie z ideą projektu przygotowano wydarzenia (szkolenia, warsztaty, pogadanki), w których mogli wziąć udział studenci WSPol, a także studenci ze wszystkich uczelni biorących udział w inicjatywie.

This year, for the first time, the Police Academy in Szczytno joined the nationwide, cyclical action of the Commission for Academic Affairs of Career Offices at CRASP entitled „Career Game”. It took place from 6 to 10 March 2023. The motto of this year’s project is: Full-time or own company – choose your career path. In accordance with the idea of the project, events (trainings, workshops, talks) were prepared, in which WSPol students as well as students from all universities participating in the initiative could participate.
Description
Keywords
Citation
Przetak M., Biura karier dla Ciebie, czyli sprawozdanie z realizowanej w WSPol ogólnopolskiej akcji Gra o karierę, "Policja. Kwartalnik kadry kierowniczej policji" 2023, nr 1, s. 55-57.
Belongs to collection