Miasteczko Grafton, czyli o podatkach i niedźwiedziach

Abstract
Autorka prezentuje książkę M. Hongholtza-Hetlinga, Niedźwiedzia przysługa: jak w amerykańskim miasteczku nie powstała libertariańska utopia (i co nieco o baribalach), czasem śmieszną, czasem przerażającą opowieść o eksperymencie społecznym przeprowadzonym przez libertarian w małym mieście Grafton w stanie New Hampshire. Ten ruch polityczny grupuje ludzi o dość zróżnicowanych poglądach politycznych i społecznych, ale połączonych w przekonaniach dotyczących ekonomii: jak najmniejsza ingerencja państwa, możliwie jak najmniejsze podatki. Graftoński eksperyment, przeprowadzony w ramach Projektu Wolne Miasta, polegał na skupieniu w jednym okręgu wyborczym znaczącej liczby libertarian i wpłynięciu na wyniki wyborów. Polityczny wynik pokrywał się z planami, ale obniżane coraz bardziej podatki, ekstremalna wolność osobista i pogłębiające się cięcia w wydatkach municypalnych, doprowadziły do nieprzyjemnych skutków (z inwazją czarnych niedźwiedzi włącznie) oraz zmusiły przedsiębiorstwa i dużą część mieszkańców do decyzji o wyprowadzce z miasta, które stało się nie do życia.

Author presents the book A Libertarian Walks Into a Bear by M. HongholtzHetling. It’s sometimes funny, sometimes terrifying tale about an social experiment carried out by libertarian movement in Grafton, a tiny town situated in New Hampshire. This political movement groups people with different political and social ideas, but united in view on economy: the smallest possible involvement of the state, especially the smallest possible taxes. The Grafton experiment conducted within the Free Town Project was supposed to group a significant number of libertarian in one constituency and then to affect elections results. The political effect was as it used to be planned, but persistent lowering taxes, extremal personal freedom and cuts in municipal expenses led to unpleasant events (including black bears invasion) and made any business and many inhabitants to move from the unbearable town.
Description
Keywords
Citation
Trzcińska W., Miasteczko Grafton, czyli o podatkach i niedźwiedziach, "Policja. Kwartalnik kadry kierowniczej policji" 2023, nr 1, s. 58-60.
Belongs to collection