Klasyczne i nieklasyczne metody ekonometryczne w prognozowaniu obrotów ładunkowych w portach morskich

Abstract
We współczesnym świecie coraz większe znaczenie w procesie podejmowania decyzji gospodarczych nabiera wiedza o przyszłości. Wśród szeregu metod przewidywania kształtowania się zjawisk społeczno-ekonomicznych, zasadnicze miejsce zajmują metody statystyczno-matematyczne. W związku z coraz częściej obserwowanym dążeniem do wykorzystywania na tym polu zaawansowanych, najczęściej niezrozumiałych dla przeciętnych naukowców metod, autorzy niniejszego rozdziału postanowili przybliżyć i przypomnieć proste metody wykorzystywane przy prognozowaniu. Metody, które mimo swojej prostoty, nierzadko dają porównywalne wyniki z rozbudowanymi modelami ekonometrycznymi. Przedstawione w artykule obliczenia zostały sporządzone w oparciu o opublikowane przez Główny Urząd Statystyczny dane, dotyczące wielkości załadunków i wyładunków towarów (łącznie z tranzytem) w polskich morskich portach w latach 1999-2007.
Description
Keywords
Citation