Wyniki badań B+R nad technologią produkcji samoprzylepnych etykiet RFID

Abstract
Linia demonstracyjna będąca przedmiotem prac badawczych posiada konstrukcję wielomodułową ze sterowaniem centralnym. Każdy z modułów stanowi niezależną konstrukcję z własnym wewnętrznym okablowaniem strukturalnym, niezależnym oczujnikowaniem i zespołem wykonawczym takim jak na przykład serwomotory lub siłowniki pneumatyczne. Każdy moduł dostarczany był do budowy linii jako osobna konstrukcja stanowiąca niezależny zespół. Wszystkie z tych zespołów posiadają jedno wspólne sterowanie centralne umiejscowione w szafie sterowniczej (tzw. rozdzielni). Każdy z modułów po instalacji mechanicznej musiał zostać wypoziomowany oraz zintegrowany z resztą linii demonstracyjnej. W ramach prac integracyjnych rozumie się czynności związane z podłączeniem zasilania, podłączeniem sygnałów sterowniczych, podłączeniem do mediów eksploatacyjnych lub chłodzących, podłączeniem do systemu pneumatyki i/lub wentylacji odprowadzającej nadmiar ciepła. Każdy z napędów w ramach modułu musiał zostać ponadto odpowiednio skalibrowany. Etap prac rozwojowych w projekcie pn.: „Prace B+R nad technologią produkcji samoprzylepnych etykiet RFID” dotyczy prowadzenia prac rozwojowych od VII poziomu gotowości technologicznej i ma zakończyć się osiągnięciem IX poziomu gotowości technologicznej. Zadanie Badawcze 1 (Z.B.1) Niniejsze zadanie badawcze dotyczy weryfikacji poprawności działania linii demonstracyjnej w warunkach rzeczywistych. W ramach niniejszego zadania badawczego nastąpi weryfikacja poprawności działania wszystkich elementów i podzespołów linii demonstracyjnej, podczas pierwszych prób wytwarzania prototypowych etykiet i etykiet RFID. Zostaną opisane badania poszczególnych podzespołów, takich jak: 1. system automatycznego registra, 2. system preregistra, 3. system precyzyjnej kontroli napięcia wstęgi wraz z oprogramowaniem sterującym pracą serwomotorów, 4. system suszenia farb UV, 5. system zero-gap, 6. szybko-wymienna stacja sztancowania, 7. weryfikacja poprawności działania kamer i sensorów (kamery wizyjne i serwomotory). Weryfikacja poprawności działania ww. wymienionych podzespołów możliwa była jedynie po uzbrojeniu urządzenia, przy pierwszych próbach wytwarzania prototypowych etykiet. Dlatego na tym etapie nastąpiło zużycie materiałów niezbędnych do produkcji prototypów, ale prototypy te nie podlegają jeszcze dalszym badaniom. Weryfikacja poprawności działania ww. podzespołów uwzględnia m.in. sprawdzenie działania elementów mechanicznych, kontrolę obciążeń napędów mechanicznych, poprawność kalibracji. Zadanie Badawcze 2 (Z.B.2) Niniejsze zadanie badawcze dotyczy ustalenia ostatecznych parametrów procesu produkcji etykiet w celu wytwarzania prototypowych etykiet wielowarstwowych oraz etykiet wielowarstwowych RFID. W ramach zadania badawczego nr 2 i nr 3 wytworzone zostało łącznie ok. 7 mln etykiet i ok. 0,5 mln etykiet RFID. W pierwszej kolejności, powstały projekty etykiet uwzględniające wykorzystanie różnych rodzajów papieru, kolorystyki, zdobień. Następnie wytworzone zostały klasyczne etykiety posiadające nadruk jedynie ze standardowych farb (nie: metalizowanych). Wytworzone zostały prototypy w 30 różnych rozmiarach na kilku rodzajach papieru (m. in. folia triplex matowa, papier triplex półbłyszczący, papier półbłyszczący, papier termiczny top, papier termiczny eko). Wykorzystane zostaną farby CMYK. Próbne wytwarzanie prototypów ma 2 cele: 1) ponowną weryfikację poprawności działania całej linii demonstracyjnej oraz dokonanie ewentualnych poprawek mechanicznych, kalibracji itp., 2) testowanie samych wytworzonych etykiet pod kątem uzyskania odpowiedniego wybarwienia (w komorze świetlnej), utrzymania stałych parametrów wytworzonego prototypu w warunkach docelowych (badania w komorze klimatycznej). Efektem tego zadania badawczego jest ustalenie ostatecznych parametrów procesu produkcji etykiet danego rodzaju (wskazany surowiec, zdobienia, rozmiar etykiety). Zadanie Badawcze 3 (Z.B.3) Niniejsze zadanie badawcze dotyczy badań nad prototypowymi etykietami. W ramach zadania badawczego nastąpiła ostateczna weryfikacja zgodności wytworzonych prototypów etykiet, w tym etykiet RFID, z zamierzeniami. W przypadku etykiet posiadających nadruk RFID zweryfikowana została poprawność działania tagów przez firmę zewnętrzną. W przypadku wszystkich etykiet zweryfikowano: • przyrost punktu przy danej twardości pianki i rodzaju polimeru – badania zlecone firmie zewnętrznej; • uzyskanie odpowiedniego (zadanego) wybarwienia (w komorze świetlnej), weryfikacja kolorystyki; • utrzymanie stałych parametrów wytworzonego prototypu w warunkach docelowych (badania w komorze klimatycznej). Niniejsze zadanie badawcze kończy etap przeprowadzania prac rozwojowych w projekcie pn.: „Prace B+R nad technologią produkcji samoprzylepnych etykiet RFID”. Osiągnięto IX poziomu gotowości technologicznej.
Description
Projekt pn „Prace B+R nad technologią produkcji samoprzylepnych etykiet RFID” Nr wniosku: RPWP.01.02.00-30-0133/17, współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
Keywords
Citation
Belongs to collection