Ponadczasowa misja higieny i epidemiologii

Abstract
Monografia jest bardzo obszernym opracowaniem obejmującym ważne kwestie społeczne związane ze zdrowiem i jego uwarunkowaniami, wsparte rysem historycznym i opatrzone bogatą bibliografią. Poza zagadnieniami dobrze znanymi w higienie i epidemiologii na szczególne podkreślenie zasługują treści, które z reguły nie były poruszane w podręcznikach o podobnej tematyce. Publikacja bowiem zawiera m.in. wiele odniesień do psychospołecznej kondycji populacji, problemów zdrowia psychicznego, uzależnień i możliwości zapobiegania im, a także przestępczości. Niewątpliwie z jednej strony przyczyni się do podniesienia wiedzy na temat współczesnych wyzwań higieny i epidemiologii, a z drugiej z pewnością zachęci do dalszego pogłębiania wiedzy w tym zakresie. Potrzebę opracowania takiej monografii autorzy wywiedli z oceny współczesnej rzeczywistości zdeterminowanej nieustannym rozwojem i postępem.
Description
Keywords
Citation
Marcinkowski, J. T., Konopielko, Z. (rd.). (2021). Ponadczasowa misja higieny i epidemiologii. Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego
Belongs to collection