Budowanie poczucia bezpieczeństwa w czasach wojny i zagrożenia terroryzmem

Abstract
Artykuł dotyka zagadnienia - budowania bezpieczeństwa w czasie wojny i zagrożenia terroryzmem. XXI wiek to czas wzmożonej działalności terrorystycznej, a zagrożenia wojną stale są aktualne. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie ram prawnych do podejmowania akcji pomocowych oraz pokazanie norm prawnych wyznaczających standardy w budowaniu poczucia bezpieczeństwa.

The article deals with the issue of building security during war and terrorism threat. The 21st century is a time of increased terrorist activity, and the threats of war are still present. The purpose of this article is to present the legal framework for undertaking aid actions and to show the legal norms setting standards in building a sense of security.
Description
Keywords
Citation
Walczak, D. (2023). Budowanie poczucia bezpieczeństwa w czasach wojny i zagrożenia terroryzmem. W: E. Jasiuk, A. Chochowska (red.), Budowanie poczucia bezpieczeństwa w czasach pandemii oraz zagrożenia terroryzmem i wojną (s. 99-115). Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego