Bezpieczeństwo wydatkowania środków publicznych z budżetu Unii Europejskiej

Abstract
Prawidłowa realizacja projektu, który jest współfinansowany ze środków unijnych, wymaga od beneficjenta tych środków nie tylko znajomości reguł prawnych, ale też wypełniania zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie. W gąszczu przepisów nietrudno się pogubić, a kary za błędy są dotkliwe. Celem tej pracy jest wskazanie uwarunkowań pozyskiwania środków publicznych z budżetu Unii Europejskiej oraz analiza zagrożeń w zakresie racjonalnego wydatkowaniu unijnych środków publicznych.

Proper implementation of a project co-financed from EU funds requires the beneficiary of these funds not only to know the legal rules, but also to fulfill the obligations arising from the co-financing agreement. It is easy to get lost in the maze of regulations, and the penalties for mistakes are severe. The aim of the research is to identify the conditions for obtaining public funds from the European Union budget and to analyze the risks in the area of rational spending of EU public funds.
Description
Keywords
Citation
Filipiuk, M., Czartoryska, I. (2023). Bezpieczeństwo wydatkowania środków publicznych z budżetu Unii Europejskiej. W: E. Jasiuk, A. Chochowska (red.), Budowanie poczucia bezpieczeństwa w czasach pandemii oraz zagrożenia terroryzmem i wojną (s. 116-124). Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego