Bezpieczeństwo w lotnictwie cywilnym ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa finansowego w czasach kryzysu – wybrane zagadnienia

Abstract
Artykuł dotyka bardzo ważnego zagadnienia - bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym w czasach kryzysu. Wpływ na szybkość wychodzenia z kryzysu w lotnictwie cywilnym wywołanego pandemią Covid–19 ma wiele czynników w tym trwająca wojna w Ukrainie. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie zagadnień związanych z bezpieczeństwem transportu lotniczego w czasach kryzysu, oraz pokazanie w jaki sposób branża lotnicza radzi sobie z jego przezwyciężaniem.

The article deals with a very important issue- safety in civil aviation in times of crisis. The speed of recovering from the crisis in civil aviation caused by the Covid-19 pandemic is affected by many factors, including the ongoing war in Ukraine. The aim of this article is to present issues related to the safety of air transport in times of crisis, and to show how the aviation industry deals with overcoming it.
Description
Keywords
Citation
Jasiuk, E. (2023). Bezpieczeństwo w lotnictwie cywilnym ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa finansowego w czasach kryzysu – wybrane zagadnienia. W: E. Jasiuk, A. Chochowska (red.), Budowanie poczucia bezpieczeństwa w czasach pandemii oraz zagrożenia terroryzmem i wojną (s. 144-161). Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego